24/1 17.00

Samtal Christine Viklund & Simon Holst Frihet från ångest

24/1 11.00

Gudstjänst Christine Viklund Frihet, 21 dagar bön & fasta

FOAJE ONLINE 10.45

Foajé online är gemenskap innan Gudstjänsten via zoom. Klicka på länken nedan för att delta. Tryck igång både kamera och mick så att vi ser och kan prata med varandra! Vi ses i foajén! 

FRIHET

21 dagar bön och fasta 10-31/1

VINTER 20/21

Blandade predikningar

BÄTTRE TILLSAMMANS

Upptäck Guds plan för dina relationer

hjärta för huset

Se alla möten från Hjärta För Huset 2020.

En dag i ditt hus är bättre än tusen andra. Jag vill hellre vakta dörren i min Guds Hus än bo i de gudlösa tält. Ps 84:11

KICKOFF SUNDAYS

Se alla möten från våra KICKOFF SUNDAYS 30/8 – 27/9 2020.

VI TROR

Ett tema om trons grundstenar. Elva delar som tar oss igenom hela den apostoliska trosbekännelsen från sommaren 2020.

EQUIP – Din Bibelskola online

Hela den kristna tron bygger på Bibeln. Därför finns det ingen bättre investering för ditt liv än att just läsa, studera och fördjupa sig i Guds Ord. EQUIP – Din bibelskola online finns till för just detta syfte