Ge din gåva till bg 575-3082 eller swish 123 237 70 18 och märk “HFH” senast 30/11

hjärta för HUSET

Vår kyrka finns till genom det generösa givandet av alla som ser Skövde Pingst som sin kyrka. Tack vare det och Guds stora nåd har vi nu funnits i 108 år och kunnat vara till stor välsignelse för många människor. Genom åren har också extraordinära insatser gjorts där människor gett utöver det vanliga och möjliggjort expansion och tillväxt. Hjärta För Huset handlar om just det. Att vi en gång om året uppmanar alla som vill att ge utöver det regelbundna. Det tror vi kan möjliggöra insatser som är utöver “det vanliga”. Insatser som handlar om framtidsinvesteringar, expansion och tillväxt. Alltid med fokus på nästa generation. Vi hoppas att du vill vara med den här hösten när vi tillsammans bär fram våra gåvor till Gud.

|

En dag i dina gårdar är bättre än tusen andra. Jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus än bo i de gudlösas tält. Ps 84:11

online-teknik

I årets insamling har vi tre huvudfokus. Dels att finansiera investeringar som gjorts för online-teknik. När Corona slog till tvingades vi att snabbt ställa om mycket av kyrkan digitalt. Tack vare förra årets HFH hade vi resurser att snabbt kunna investera i ny teknik som möjliggjort för oss att nå bredare än tidigare. Nu vill vi samla in de pengar som vi hittills “lånat” av oss själva.

kök i campus skultorp

Sedan 1931 har vi haft Kapellet i Skultorp som en mötesplats för människor. Nu är det dags att totalrenovera köket och anpassa lokalen bättre för de cafémöten som idag hålls varje månad. Detta kommer också göra att vi enklare kan hyra ut Kapellet och använda vid mindre samlingar.

takbyte

I flera år har vi sett behovet att snart byta taket på vår byggnad på Lögegatan 1. Nu kan det inte vänta längre och målet är att kunna byta taket under 2021. 

hur ska vi samla in 850 000 kr?

För att kunna göra allt det som vi satt upp som mål vill vi ta sikte på att samla in 850 000 kr. Vi tror att det är möjligt om vi kan hitta 103 givare – individer, familjer eller företag – som ger enligt följande.

  • 10 ger 25 000 kr
  • 40 ger 10 000 kr
  • 50 ger 1 000 kr
  • 3 ger extraordinära gåvor

kyrkoavgiften

Ett sätt att visa ditt “Hjärta För Huset” är genom att rikta din kyrkoavgift till kyrkan. Du kan läsa mer och ge ditt medgivande via länken nedanför.

Frågor och svar

Hur kan jag vara med och ge?
  • Delta i vår stora insamlingsgudstjänst 18/10 där vi bär fram våra gåvor och firar nattvard.
  • Lämna en löftesgåva med ett belopp som du lovar att betala in senast 30/11.
  • Sätt in din gåva på bg 575-3082 och märk din betalning ”Hjärta För Huset” eller “HFH”.
  • Ge via Swish till nr 123 237 70 18 och märk din betalning ”Hjärta För Huset” eller “HFH”.
  • Du kan även ge kontant i ett kuvert som du märker ”Hjärta För Huset” eller “HFH”.
Hur vet jag att pengarna kommer rätt?

Vårt ekonomiteam hanterar alla öronmärkta gåvor med stor integritet så att de hamnar rätt. Men det är viktigt att gåvan märks med “HFH” så att vi vet att gåvan är ämnad för detta ändamål.

Måste man vara med i Skövde Pingst för att ge?
Alla som vill är välkomna att vara med och ge. Allt givande i vår kyrka är frivilligt men vi ser det som en glädje och förmån att vi får vara med och ge till Guds församling.
Under vilken period pågår insamlingen?

Startskottet för insamlingen är vår stora insamlingsgudstjänst 22/10 11.00 då vi uppmuntrar alla som kan att komma och vara med när vi gemensamt bär fram våra gåvor. Antingen kontant eller som en löftesgåva. Löftesgåvorna ska vara inbetalda senast 30/11 och det markerar också ett avslut för årets insamling. Men det går naturligtvis att ge en gåva när man så önskar.