Ge din gåva till bg 575-3082 eller swish 123 237 70 18 och märk ”HFH” senast 30/11

hjärta för HUSET

Vår kyrka finns till genom det generösa givandet av alla som ser Skövde Pingst som sin kyrka. Tack vare det och Guds stora nåd har vi nu funnits i 109 år och kunnat vara till stor välsignelse för många människor. Genom åren har också extraordinära insatser gjorts där människor gett utöver det vanliga och möjliggjort expansion och tillväxt. Hjärta För Huset handlar om just det. Att vi en gång om året uppmanar alla som vill att ge utöver det regelbundna. Det tror vi kan möjliggöra insatser som är utöver ”det vanliga”. Insatser som handlar om framtidsinvesteringar, expansion och tillväxt. Alltid med fokus på nästa generation. Vi hoppas att du vill vara med den här hösten när vi tillsammans bär fram våra gåvor till Gud.

|

Kom till honom, den levande stenen, förkastad av människor men utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus.

1 Petrus 2:4-5

LEVANDE STENAR

I årets insamling har vi två huvudfokus utifrån ordet vi fått från 1 Petrus brev 2.

investera i ledare

Kyrkans främsta tillgång är människor. Därför vill vi investera i ledare genom årets insamling. Dels handlar det om Teamträningsskolan. Vi vill även betala böter för Nordafrikanska pastorer som de fått för att ha predikat evangeliet.

mötesplats

2022 är det 50 år sedan vår nuvarande kyrkbyggnad byggdes på Lögegatan 1. I 50 år har människor blivit betjänade, styrkta, döpta och uppmuntrade. Genom årets insamling vill vi säkerställa att detta ska fortsätta vara en mötesplats för människor att möta Jesus de kommande 50 åren. Vi har drömmar om att bygga ut kyrkan och flera idéer och behov kring hur vi kan utveckla kyrkan. Genom Hjärta För Huset kommer vi kunna presentera nya förslag på hur vi kan fortsätta rusta upp vår kyrka.

kyrkoavgiften

Ett sätt att visa ditt ”Hjärta För Huset” är genom att rikta din kyrkoavgift till kyrkan. Du kan läsa mer och ge ditt medgivande via länken nedanför.

Frågor och svar

Hur kan jag vara med och ge?
  • Delta i vår stora insamlingsgudstjänst 24/10 där vi bär fram våra gåvor och firar nattvard.
  • Lämna en löftesgåva med ett belopp som du lovar att betala in senast 30/11.
  • Sätt in din gåva på bg 575-3082 och märk din betalning ”Hjärta För Huset” eller ”HFH”.
  • Ge via Swish till nr 123 237 70 18 och märk din betalning ”Hjärta För Huset” eller ”HFH”.
  • Du kan även ge kontant i ett kuvert som du märker ”Hjärta För Huset” eller ”HFH”.
Hur vet jag att pengarna kommer rätt?

Vårt ekonomiteam hanterar alla öronmärkta gåvor med stor integritet så att de hamnar rätt. Men det är viktigt att gåvan märks med ”HFH” så att vi vet att gåvan är ämnad för detta ändamål.

Måste man vara med i Skövde Pingst för att ge?

Alla som vill är välkomna att vara med och ge. Allt givande i vår kyrka är frivilligt men vi ser det som en glädje och förmån att vi får vara med och ge till Guds församling.

Under vilken period pågår insamlingen?

Startskottet för insamlingen är vår stora insamlingsgudstjänst 24/10 11.00 då vi uppmuntrar alla som kan att komma och vara med när vi gemensamt bär fram våra gåvor. Antingen kontant eller som en löftesgåva. Löftesgåvorna ska vara inbetalda senast 30/11 och det markerar också ett avslut för årets insamling. Men det går naturligtvis att ge en gåva när man så önskar.