21 dagar bön och fasta 10-31/1

”Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte tvingas in under slavoket igen.” – Galaterbrevet 5:1

Var med när vi tillsammans söker Gud för det nya året! Vi kommer be utifrån temat FRIHET! Vi tror att Gud vill hjälpa oss till frihet i varje område av våra liv. Frihet från synd, ditt förflutna, ångest och besvikelse. Under ”21 dagar Bön och Fasta” kommer vi att be utifrån detta tema. Andra veckan har vi gemensam bön med kyrkorna i Skövde under ekumeniska böneveckan.

Bön

Nedan ser du vad vi ber för dagligen under dessa 21 dagar. Vi kommer även ha en andakt varje dag där vi ber och läser bibelordet för dagen, du kommer kunna ta del av dessa här på hemsidan och på våra sociala medier.

Har du något som du vill att vi som kyrka ska be för? Skicka in ditt böneämne till be@skovdepingst.se

Bön & lovsång på zoom

Varje onsdag 19.00 kommer vi att ha 45 min gemensam bön & lovsång via zoom. Där kommer vi lovsjunga tillsammans och be för bönemännen i mindre grupper. Det finns kraft i att komma tillsammans för bön & lovsång. Var med du också!

Du hittar länken till mötet via knappen ”klicka här för att delta i Bön & Lovsång” nedan. 

Fasta

Du kan vara med och fasta under en kortare eller längre period. Kanske du vill ta några dagar i fasta eller fasta hela perioden genom så kallad Danielsfasta. Du kan också stå över någon måltid under dagen för att istället ta tid i bön. Biblisk fasta handlar om mat men under denna perioden kan du även avstå från andra saker som upptar mycket av din tid för att istället spendera tid med Gud. Läs gärna artikeln nedanför om Bön & Fasta av Ola Gustafsson, pastor i Skara Pingst.

Ny läsplan av Christine Viklund

”Frihet från ångest”

Vecka 1 / Vi ber för kyrkan / 11-17 januari

Dag 1 / Människors frälsning - Mån 11/1

”Petrus svarade dem: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla dem som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar.”” – Apostlagärningarna 2:38-39

Vi ber för:

 • Genuina frälsningsbeslut
 • 20 döpta 2021
 • Människor i vår närhet 
Dag 2 / Vårt sociala arbete - Tis 12/1

”Då ska Kungen svara dem: Jag säger er sanningen: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig.” – Matteus 25:40

Vi ber för:

 • LP
 • Ätbart 
 • Gengåvan 

 

Dag 3 / Vårt missionsarbete - Ons 13/1

”Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.””‭‭- Apostlagärningarna‬ ‭1:8‬ ‭

Vi ber för:

 • Våra missionärer
 • Algeriet 
 • Syrien 

Bönesamlingar med kyrkan:

19.00 BÖN & LOVSÅNG
Klicka här för att delta. Du måste ha laddat ner zoom innan för att kunna delta. 

Dag 4 / Våra connectgrupper - Tor 14/1

”Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande, innerlig glädje.” – Apostlagärningarna‬ ‭2:46‬ ‭SFB15‬‬

Vi ber för:

 • Gemenskap och lärjungaskap
 • Nya connectgrupper
 • Alla connectledare

 

Dag 5 / Alla generationer - Fre 15/1

”Crispus, föreståndaren för synagogan, och hela hans familj kom till tro på Herren. Även många andra korintier som lyssnade kom till tro och döptes.” – ‭‭Apostlagärningarna‬ ‭18:8‬ ‭

Vi ber för:

 • Kids
 • Oneighty 
 • Avenyn
 • Familj 
 • 40 +
 • 70 + 
Dag 6 / Sverige - Lör 16/1

”Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för alla kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lungt och stilla liv, på alla sätt gudsfruktigt och värdigt.” – ‭‭Andra Timoteusbrevet‬ ‭2:1-2‬ ‭

Vi ber för:

 • Vaccinering och stopp av smittspridningen
 • Myndigheter och personer i ledande ställning
 • Integration och sammanhållning
Dag 7 / Skaraborg - Sön 17/1

”Inför Herren din Guds ansikte ska du glädja dig på den plats som Herren din Gud utväljer till boning åt sitt namn, du med din son och din dotter, din tjänare och tjänarinna, med leviten som bor inom dina portar och främlingen, den faderlöse och änkan, som du har hos dig.” – ‭‭Femte Moseboken‬ ‭16:11‬ 

Vi ber för:

 • Väckelse
 • Alla kyrkor
 • Vänner, grannar, arbetskamrater och klasskompisar

Bönesamlingar med kyrkan:

11.00 Gudstjänst online, Ellen Lorentzon. Frihet från ditt förflutna. 

Vecka 2 / Ekumeniska böneveckan / 18-24 januari

Tillsammans med kyrkorna i Skövde så ber och läser vi gemensamt utifrån bibelstället i Romarbrevet 12:9-18. Be att Gud ska tala till dig genom hans ord. 

Dag 8 / Rom 12:9 - Mån 18/1

”Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda, håll fast vid det goda.” – Romarbrevet 12:9

Dag 9 / Rom 12:10 - Tis 19/1

”Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning.” – Romarbrevet 12:10

Dag 10 / Rom 12:11 - Ons 20/1

”Var inte tröga när det gäller iver, var brinnande i anden, tjäna Herren.” – Romarbrevet 12:11

Bönesamlingar med kyrkan:

19.00 BÖN & LOVSÅNG 
Klicka här för att delta. Du måste ha laddat ner zoom innan för att kunna delta. 

Dag 11 / Rom 12:12 - Tor 21/1

”Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen.” – Romarbrevet 12:12

Dag 12 / Rom 12:13-14 - Fre 22/1

”Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Välsigna dem som förföljer er, välsigna och förbanna inte.” – Romarbrevet 12:13-14

Dag 13 / Rom 12:15-16 - Lör 23/1

”Gläd er med dem som är glada, gråt med dem som gråter. Var eniga med varandra. Tänk inte på det som är högt utan håll er till det enkla. Var inte självkloka.” – Romarbrevet 12:15-16

Dag 14 / Rom 12:17-18 - Sön 24/1

”Löna inte ont med ont. Tänk på det som är gott i alla människors ögon. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er.” – Romarbrevet 12:17-18

Bönesamlingar med kyrkan:

11.00 Gudstjänst online, Christine Viklund. Frihet från ångest. 

Vecka 3 / Vi ber om FRIHET / 25-31 januari  

”Till denna frihet har Kristus gjort oss fria.” Galaterbrevet 5:1  
Denna vecka ber vi om att människor ska få uppleva full frihet från synd, sitt förflutna, ångest och besvikelse. 

Dag 15 / Frihet från rädsla - Mån 25/1

”Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss: att vi kan vara frimodiga på domens dag, ty sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan, ty rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först älskade oss.” – Första Johannesbrevet 4:16-19

Vi ber för: 

 • Känna Guds frid 
 • Känna sig placerad i Guds orubbliga kärlek 
 • Känna att man tillhör Gud 
Dag 16 / Frihet från skam - Tis 26/1

”Jag är ljuset som har kommit hit i världen för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret.” – Johannesevangeliet 12:46

Vi ber för:

 • Se sig själv med Jesus ögon
 • Uppenbara sanningen om våran identitet 
 • Närma oss Gud
Dag 17 / Frihet från prestation - Ons 27/1

”Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig skall jag lyssna på er.” – Jeremia 29:11-12

Vi ber för:

 • Att vi ska lyfta våran blick 
 • Låta Guds perspektiv ge hopp
 • Självkänsla 

Bönesamlingar med kyrkan:

19.00 BÖN & LOVSÅNG
Klicka här för att delta. Du måste ha laddat ner zoom innan för att kunna delta. 

Dag 18 / Frihet från oro - Tor 28/1

”En psalm av David. Herren är min herde, ingenting skall fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till brädden. Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv, och Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag lever.” – Psaltaren 23:1-6

Vi ber för:

 • Att Gud tar bort all oro
 • Att tankar byts ut till fridens tankar 
 • Att sömnproblem försvinner 
Dag 19 / Frihet från ditt förflutna - Fre 29/1

”Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit.” – Andra Korinthierbrevet 5:17

Vi ber för: 

 • För beslut om en nystart 
 • Guds vägledning 
 • Guds nåd
Dag 20 / Frihet från jämförelse - Lör 30/1

”Han förde mig ut i frihet, han räddade mig, ty han älskar mig.” – Psaltaren 18:20

Vi ber för:

 • Bli kvar i hans kärlek 
 • Bli kvar i hans sanning 
 • Bli kvar i hans tankar
Dag 21 / Frihet från ensamhet - Sön 31/1

”Herren skall själv gå före dig. Han skall vara med dig. Han sviker dig inte och överger dig inte. Var inte rädd, tappa inte modet!” – Femte Moseboken 31:8

”Låt dem inte skrämma dig, ty jag är med dig och jag skall rädda dig, säger Herren.” – Jeremia 1:8

Vi ber för: 

 • Känna Guds närhet
 • Bryta trenden av ensamhet och isolering
 • Beskydd 

Bönesamlingar med kyrkan:

11.00 Gudstjänst online, Simon Holst. Frihet från besvikelse.