21 dagar bön och fasta 14/1-3/2

”Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt som jag hört av min Far.” – Joh 15:15

Var med när vi tillsammans söker Gud för det nya året! Under 2019 har vi ett årstema som är ”Vi är vänner” med fokus på vänskap, relationer och gemenskap. Vi vill vara en kyrka som bygger på relationer snarare än verksamhet och som vävs samman av nära gemenskap och vänskap. Under ”21 dagar Bön och Fasta” kommer vi att be utifrån detta tema med ett särskilt fokus varje vecka och ett särskilt böneämne varje dag. Dessutom har vi ett antal gemensamma bönesamlingar i kyrkan och med de andra kyrkorna i Skövde under Ekumeniska Böneveckan.

Fasta

Du kan också vara med och fasta under en kortare eller längre period. Kanske du vill ta några dagar i fasta eller fasta hela perioden genom så kallad Danielsfasta. Du kan också stå över någon måltid under dagen för att istället ta tid i bön. Läs gärna boken ”Hemligheten med fasta och bön” av Jentezen Franklin.

Vecka 1 / Guds vän 14-20/1

”Abraham trodde Gud, och det tillräknades honom som rättfärdighet, och han kallades Guds vän” Jak 2:23

Abraham hade en så nära relation med Gud att han kallades Guds vän. Den här veckan fokuserar vi på det egna livet med Gud och relationen med honom.

Dag 1 / Dagligt lärjungaskap 14/1

”Herren Gud… väcker varje morgon mitt öra, väcker det till att lyssna som lärjunge.” Jes 50:4

 • Be Gud om en nära relation med honom
 • Be om att kunna lyssna som lärjunge
 • Be den helige Ande om hjälp att få till en daglig stund med Gud
 • Tacka Gud för att han talar till dig
Dag 2 / Bön & Längtan - Tis 15/1

”Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan.” Jak 5:16

 • Be om en större längtan att be
 • Be om uthållighet att be
 • Be att bönen ska bli en daglig vana i ditt liv
 • Be om större tro på bön
 • Tacka Gud för att han hör bön

Bönesamlingar i kyrkan
7.15, 12.15, 18.15

Dag 3 / Gud bor i mig - Ons 16/1

”Herren din Gud bor i dig, en hjälte som frälser. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel.” – Sef 3:17

 • Be att få se på dig själv som Gud ser dig
 • Be att Gud ska bli synlig genom ditt liv
 • Be om glädje i relationen med Gud
 • Tacka Gud för att han bor i dig

Bönesamlingar i kyrkan
7.15, 12.15, 18.15

Dag 4 / Bibeln är levande - Tors 17/1

”Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar.” Heb 4:12

 • Be om en större förståelse av Bibeln
 • Be att Bibeln ska få ta en större plats i ditt liv
 • Be Gud tala genom Bibeln och göra den levande
 • Tacka Gud för hans Ord

Bönesamlingar i kyrkan
7.15, 12.15, 18.15

Dag 5 / Kraften i förlåtelse - Fre 18/1

”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.” 1 Joh 1:9

 • Be Gud om förlåtelse
 • Be Gud om hjälp att förlåta dig själv och andra
 • Be för dom som handlat fel mot dig
 • Tacka Gud för hans stora nåd

Bönesamlingar i kyrkan
RECLAIM 19.30

Dag 6 / Guds kallelse över mitt liv - Lör 19/1

”Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet.” 2 Tim 1:9

 • Be Gud visa dig vad han vill göra genom dig
 • Be om mod att leva i Guds kallelse
 • Be Gud om trygghet att inte jämföra dig med andra
 • Tacka Gud för hans plan med ditt liv
Dag 7 / Ingenting är omöjligt - Sön 20/1

Jesus såg på dem och sade: ”För människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt.” Mark 10:27

 • Be Gud om tro
 • Be Gud om helande
 • Be Gud om försörjning
 • Be Gud om befrielse
 • Be Gud om genombrott
 • Tacka Gud för att han har all makt i himmel och på jord

Bönesamlingar i kyrkan
Gudstjänst 11.00 – Johannes Amritzer

Vecka 2 / Ni är mina vänner 21-27/1

”Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar.” Joh 13:35

Lärjungarna var vänner med Jesus och den gemenskapen vill Gud fortsätta i sin församling. Det starkaste vittnesbördet vi kan ge är vår kärlek till varandra. Denna vecka fokuserar vi på vår församling och ber om starka relationer och gemenskap som möjliggör för visionen att äga rum.

Dag 8 / Andens enhet - Mån 21/1

Gör allt ni kan för att bevara Andens enhet genom fridens band: en kropp och en Ande, liksom ni kallades till ett hopp vid er kallelse. Ef 4:3-4

 • Be Gud om Andens enhet i vår kyrka
 • Be om enhet bland ledare
 • Be om enhet i familjer
 • Be om beskydd från splittring
 • Tacka Gud att vi är ett i Kristus

EKUMENISKA BÖNEVECKAN
”Vesper” i St: Matteus Kyrka 18.00

Dag 9 / Hälsosamma hemgrupper Tis 22/1

Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. Apg 2:46

 • Be om hälsosamma hemgrupper
 • Be att vi ska få se fler hemgrupper
 • Be om inkluderande hemgrupper
 • Tacka Gud för din hemgrupp

Bönesamlingar i kyrkan
7.15, 12.15

EKUMENISKA BÖNEVECKAN
”Bön för Skövde” i St: Lukas Kyrka 19.00

Dag 10 / Nästa generation - Ons 23/1

Löftet gäller er och era barn och alla dem som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar. Apg 2:39

 • Be om väckelse i nästa generation
 • Be för alla barn i kyrkan
 • Be för Oneighty och alla ungdomar
 • Be för Trysil-resan på sportlovet
 • Tacka Gud för alla unga i vår kyrka

Bönesamlingar i kyrkan
7.15, 12.15

EKUMENISKA BÖNEVECKAN
”Bönemöte” i Elimkyrkan 18.00

Dag 11 / Andens gåvor i funktion - Tor 24/1

Det finns olika kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. Men hos var och en visar sig Anden så att det blir till nytta… 1 Kor 12:6-7

 • Be att Andens gåvor ska få vara i funktion
 • Be om öppenhet för Andens ledning
 • Be att att den helige Ande ska verka genom dig
 • Tacka Gud för att han sänt oss Hjälparen, den helige Ande

Bönesamlingar i kyrkan
7.15, 12.15

EKUMENISKA BÖNEVECKAN
”Korsvägsandakt” i Katolska kyrkan 18.00

Dag 12 / Smorda ledare - Fre 25/1

Lyd era ledare och rätta er efter dem, för de vakar över era själar och ska avlägga räkenskap. Låt dem göra det med glädje och inte suckande, för det skulle inte vara lyckligt för er. Hebr 13:17

 • Be för våra ledare
 • Be för våra pastorer
 • Be att vi ska få resa upp nya ledare
 • Tacka Gud för dina ledare

Bönesamlingar i kyrkan
Storbönemöte 19.30

EKUMENISKA BÖNEVECKAN
”Bönevandring i Skövde” från Frälsningsarmén 18.00

Dag 13 / Växande givande - Lör 26/1

”Och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd, så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk.” – Andra Korintierbrevet 9:8

 • Be om ett ökat givande
 • Be om generositet och överflöd
 • Be att fler ska hitta glädjen i givande
 • Tacka Gud allt som han välsignat dig med
Dag 14 / Volontärer - Sön 27/1

För liksom vi i en enda kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar. Vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått. Rom 12:4-6

 • Be för alla volontärer i kyrkan
 • Be om starka hälsosamma team
 • Be om fler människor i team
 • Tacka Gud för våra volontärer

Bönesamlingar i kyrkan
Gudstjänst 11.00 – Michael Ben-Menachem, överlevare från förintelsen & Ulf Cahn

Vecka 3 / Syndarens vän 28/1-3/2

”Människosonen kom, och han äter och dricker, och då säger ni: Se vilken frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare!” Luk 7:34

Jesus hörde det och sade till dem: ”Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.” Mark 2:17

Många religiösa irriterade sig på Jesu umgängeskrets och för att håna honom kallade de honom en vän till syndare. Jesus lät sig inte provoceras utan visade att de var just för dessa människor han kommit. Denna vecka ber vi särskilt för människor som ännu inte fått uppleva Jesu förvandlande kärlek.

Dag 15 / En väns frälsning - Mån 28/1

Detta är gott och rätt inför Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. 1 Tim 2:3-4

 • Be för en vän som du vill ska bli frälst
 • Be för din väns familj och relationer
 • Be för din väns hälsa
 • Be för din väns ekonomi
 • Tacka Gud för att han vill att din vän ska bli frälst

Bönesamlingar i kyrkan
LP-möte 18.30

Dag 16 / Människor i din närhet - Tis 29/1

”Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er.” – Rom 12:18

 • Be för människorna du ska möta idag
 • Be för din familj
 • Be för dina vänner
 • Be att du ska få vara en bärare av frid där du går fram
 • Tacka Gud för människorna i ditt liv

Bönesamlingar i kyrkan
7.15, 12.15, 18.15

Dag 17 / Till jordens yttersta gräns - Ons 30/1

Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”  Apg 1:8

 • Be för Mikael & Jeni Bister med familj och deras bibelöversättningsarbete
 • Be för Martin Larsson & Love And Hope
 • Be för de kristna i Algeriet
 • Be för Ibra Media
 • Tacka Gud för hans frälsningsplan

Bönesamlingar i kyrkan
7.15, 12.15, 18.15

Dag 18 / Frälsning & Dop - Tors 31/1

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Matt 28:19-20

 • Be att många människor ska bli frälsta 2019
 • Be för vårt Connection-team och uppföljningsarbete
 • Be om 30 döpta under 2019
 • Tacka Gud för alla som blev döpta under 2018

Bönesamlingar i kyrkan
7.15, 12.15, 18.00 TEAM NIGHT & Storstädning

Dag 19 / Campus - Fre 1/2

”De lyssnade alla noga till det som Filippus förkunnade när de hörde och såg de tecken han gjorde: Och det blev stor glädje i den staden.” Apg 8:6-8

 • Be för Campus Södra Ryd
 • Be för Campus Lidköping
 • Be för Campus Skultorp
 • Be om fortsatt tillväxt och nya campus
 • Tacka Gud för allt han gör genom vår kyrka

Bönesamlingar i kyrkan
Oneighty 20.00

Dag 20 / Vårt land - Lör 2/2

Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, 2 för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på alla sätt gudfruktigt och värdigt. 1 Tim 2:1-2

 • Be för Skövde och Skaraborg
 • Be för vårt land
 • Be om en ny regering
 • Tacka Gud för Sverige

Samlingar i kyrkan
Storstädning 9.00-13.00

Dag 21 / Gudstjänster - Sön 3/2

Och låt oss inte överge våra sammankomster, så som några brukar göra, utan i stället uppmuntra varandra, och det så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Heb 10:25

 • Be för våra Gudstjänster
 • Be att människor ska hitta hem i kyrkan
 • Be för alla team
 • Be för predikan
 • Tacka Gud för möjligheten att fira Gudstjänst

Bönesamlingar i kyrkan
Gudstjänst med nattvard 11.00, Sven Bengtsson. Sopplunch i kyrkan efter mötet