Välkommen på Bön varje onsdag 19.00

Kapellet Skultorp

Vi är en kyrka på flera platser och vi har ett hjärta att få vara med och skapa nya mötesplatser med Jesus i centrum på många platser. En av dessa platser är Skultorp. Vi möts i våra lokaler på Banvägen 15, i det som vi kallar Kapellet. Varje vecka har vi bön onsdagar 19.00 i Kapellet dit du är varmt välkommen. Ungefär en gång i månaden har vi också ett möte på lördag eller söndag kväll med olika upplägg och innehåll. Ofta med en inbjuden gäst, sång och musik och servering i anslutning till mötet.

Du är varmt välkommen att komma på våra möten och samlingar i Skultorp.

Kommande möten

  • 18/4 19.00 Getsemanestund med nattvard, Predikan Sven Bengtsson. Clasgöran Lind sjunger och spelar.
  • 18/5 18.00 Gunnar och Gunnar sjunger och spelar.

Kontakta gärna våra Campus-ledare för Skultorp om du vill veta mer eller har frågor.

Stefan & Eva-Maria Asphage

0708-86 33 67, stefanasphage600@hotmail.com