en kyrka som människor vill bli en del av

Vår kyrka startades 1912 och ända sedan starten har fokus varit det samma – att berätta för människor om Jesus. Vi är en kyrka för alla generationer och består av människor från vitt skilda bakgrunder och kulturer. Vi ser kyrkan som en familj där vi hela tiden längtar efter att fler ska hitta hem och finna meningen med livet och bli en del av något större än oss själva när vi kopplar med Guds hjärta.

Vi är en kyrka som existerar för att hjälpa människor fram till ett förvandlat liv i mötet med Jesus.

en Del av pingst

Vi är en del av Pingströrelsen, en av Sveriges största frikyrkorörelser. Samfundet Pingst är medlem i Sveriges Kristna råd. Mer info: www.pingst.se

Hillsong leadership network

Vi hämtar mycket inspiration från Hillsong och är med i Hillsong Leadership Network. Mer info: www.hillsong.com/network

Våra pastorer

Simon & Caroline Holst

Huvudpastorer, simon.holst@skovdepingst.se caroline.holst@skovdepingst.se

Sven Bengtsson

Pastor, sven.bengtsson@skovdepingst.se

Dan & Kristin Brohede

Barnpastorer, dan.brohede@skovdepingst.se kristin.brohede@skovdepingst.se

Våra kärnvärderingar

Vi lever för Jesu enda sak

Jesus svarade: Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak: att vittna för sanningen. Joh 18:37 (B2000)

Vi kopplar med ett syfte som är större än oss själva. Det syfte som Jesus levde och dog för – förvandlade liv. Detta ger oss ett stort varför bakom vad vi gör i kyrkan.

Vi går en extra mil

Daniel utmärkte sig framför de andra… ty en ande utan like var i honom (an excellent spirit, KJV). Dan 6:3 (SFB)

Vi vill göra allt med excellens. Det handlar inte om att vara bäst men att göra det bästa med vad vi har – att göra lite mer än det förväntade.

Vi är generösa

Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son. Joh 3:16 (SFB)

Vi vill vara en kyrka med en atmosfär av generositet. Vi ser ett generöst givande på alla plan utifrån att Gud först gav sin enfödde son. Vi vill visa nåd och tro det bästa om människor.

Vi är gästvänliga

Glöm inte att visa gästfrihet, ty genom gästfrihet har somliga fått änglar till gäster utan att veta om det. Heb 13:2 (SFB)

Vi vill behandla människor så som Jesus älskar dem. Vi värderar inte människor olika utan stannar upp, ser och möter människor utifrån Guds hjärta för dem. Gästfrihet öppnar upp för Guds närvaro.

Vi tjänar med glädje

Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Fil 2:5-7 (SFB)

Vi vill ha samma attityd som Jesus i vårt tjänande. Vi är ett team där ingen uppgift är för mer eller mindre. Vi är inte ”svårbedda” utan lutar oss in, fyller behov och ger energi.

Vår tro

Gud

Gud är en och möter oss i tre personer; Fadern, Sonen och den helige Ande, vilka existerar samtidigt och är av evighet.

Matt 28:19, Joh 14:16

Människan

Alla människor är älskade av Gud och skapade till hans avbild och likhet.

1 Mos 1:27, Joh 3:16

Bibeln

Vi tror att Bibeln är Guds inspirerade Ord; ofelbart, varaktigt och oföränderligt.

2 Tim 3:16, 2 Pet 1:20-21

Frälsningen

Genom synden förlorade människan gemenskapen med Gud. Alla människor har syndat och är i behov av Guds nåd. Genom Jesu försoning, död och uppståndelse kan alla människor bli frälsta, förlåtna och få ett upprättat liv med Gud.

Rom 5:12, 17; 10:9-10

Dopet i vatten

Vi uppmanar människor som har kommit till tro att döpa sig i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Dopet bekräftar att Kristus är Herre i den troendes liv. Vi praktiserar dop genom nedsänkning.

Mark 16:15-16, Apg 2:38

Dopet i den helige Ande

Dopet i den helige Ande är en särskild upplevelse efter frälsningen. En gåva till alla troende där vi får kraft till tjänst och del av Andens gåvor. De som upplever Andens dop kan ta emot gåvan att tala i tungor.

Apg 1:5, 8; 8:15-17

Helande

Helande har köpts genom Kristi försoningsverk och är en gåva till varje människa.

Jes 53:4-5, 1 Pet 2:24

Församlingen

Församlingen är Kristi kropp där de troende samlas kring Ordet, bönen, nattvarden och gemenskapen. Församlingens uppdrag är att göra alla folk till lärjungar.

Matt 16:18, 1 Kor 12:27-28

Lärjungaskap

Lärjungaskap är en livslång process där målet är att bli mer lik Jesus. Den helige Ande hjälper oss att bära andlig frukt.

Joh 8:31-32, Gal 5:22-25

Tidens slut

Jesus skall komma åter till jorden för att upprätta Guds Rike i fullkomlighet. Vi tror på ett evigt liv för den som bekänner Jesus som Herre och Frälsare. Vi tror på de dödas uppståndelse och att alla människor skall stå inför Gud och göra räkenskap för sitt liv.

Apg 1:11, 1 Kor 3:12-15