Ge din gåva till bg 575-3082 eller swish 123 237 70 18 och märk ”HFH” senast 30/11

hjärta för HUSET

Vår kyrka finns till genom det generösa regelbundna givandet av alla som ser Skövde Pingst som sin kyrka. Tack vare det och Guds stora nåd har vi nu funnits i 105 år och kunnat vara till stor välsignelse för många människor. Genom åren har också extraordinära insatser gjorts där människor gett utöver det vanliga och möjliggjort expansion och tillväxt. Exempelvis när vår nuvarande kyrkobyggnad byggdes 1972. Hjärta För Huset handlar om just det. Att vi en gång om året uppmanar alla som vill att ge utöver det vanliga. Det tror vi kan möjliggöra insatser som är utöver ”det vanliga”. Insatser som handlar om framtidsinvesteringar, expansion och tillväxt. Alltid med fokus på nästa generation. Vi hoppas att du vill vara med den här hösten när vi tillsammans bär fram våra gåvor till Gud.

|

Eftersom jag älskar min Guds hus ger jag också vad jag själv äger i guld och silver till min Guds hus. 1 Krön 29:3

SATSNING PÅ BARNRIKET

I årets insamling har vi två huvudfokus. Dels vill vi göra en rejäl satsning på vår barnverksamhet – Barnriket. Vi ser en växande skara barn och fler och fler familjer som hittar hem i vår kyrka. Barnens egna lokaler är bristfälliga och mycket av utrustning är slitet eller otillräckligt. Därför vill vi göra en stor insats på totalrenovering av vårt lekrum Glädjeriket och inköp av nya möbler och utrustning.

nytt tak

Taket på kyrkan byttes i början av 90-talet och nu är det snart dags igen. Det kan hålla i några år till men är också känsligt för eventuella skador vilket skulle kunna göra situationen än mer akut. Vi vill därför göra en rejäl avsättning till nytt tak eller om möjligt redan nu finansiera ett takbyte.

10% till köp av tomt för kyrkbygge i algeriet

Samtidigt som vi samlar in med hjärta för vårt hus vill vi vara med och välsigna ett annat sammanhang. Tidigare har vi gett till pionjärmission i Indien och församlingsplantering i Sverige. I år vill vi ge 10% av det som vi samlar in till de utsatta kristna i Algeriet. Det är ett av världens mest onådda länder med evangeliet om Jesus. Det är svårt för de kristna där att hitta bra samlingsplatser. Många möts därför i hemmen med risk för att bli trakasserade och vräkta. Vi kommer därför skicka en gåva som bidrag till inköp av en tomt i Tieret, Algeriet där senare en kyrka kan byggas och bli en fristad för de som söker en kristen gemenskap.

Lovisa & Daniel

”Självklart är vi med och ger. På samma sätt som vi förvaltar, renoverar och tar hand om vårt privata hem. Så vill vi också ta ett ansvar för att vårt andra hem förvaltas, tas om hand och känns inbjudande för människor att komma till.”

Sixten & Inga-Maj

”Det är givet att vi vill ge vad vi kan av tid och medel. Det är en plats för Gudsmöten och gemenskap för alla åldrar.”

Patrick & Lill

”Vi ser behovet av en fräschare lokal och vill vara med och praktiskt hjälpa till. Det var självklart för oss att vara med redan från början. Vi tror att alla kan hjälpa till och göra något, i det lilla och stora. Det är en härlig arbetsgemenskap och ett tillfälle att lära känna de yngre och hela församlingen bättre.”

Frågor och svar

Hur kan jag vara med och ge?
  • Delta i vår stora insamlingsgudstjänst 22/10 där vi bär fram våra gåvor och firar nattvard.
  • Lämna en löftesgåva med ett belopp som du lovar att betala in senast 30/11.
  • Sätt in din gåva på bg 575-3082 och märk din betalning ”Hjärta För Huset” eller ”HFH”.
  • Ge via Swish till nr 123 237 70 18 och märk din betalning ”Hjärta För Huset” eller ”HFH”.
  • Du kan även ge kontant i ett kuvert som du märker ”Hjärta För Huset” eller ”HFH”.
Kan jag hjälpa till praktiskt på något sätt?

Alla som vill är välkomna att vara med rent praktiskt i renoveringsarbetet. Utifrån vår insamling under hösten kommer vi att genomföra olika insatser i början av 2018.

Hur vet jag att pengarna kommer rätt?

Vårt ekonomiteam hanterar alla öronmärkta gåvor med stor integritet så att de hamnar rätt. Men det är viktigt att gåvan märks med ”Hjärta För Huset” så att vi vet att gåvan är ämnad för detta ändamål.

Måste man vara med i Skövde Pingst för att ge?

Alla som vill är välkomna att vara med och ge. Allt givande i vår kyrka är frivilligt men vi ser det som en glädje och förmån att vi får vara med och ge till Guds församling.

Under vilken period pågår insamlingen?

Startskottet för insamlingen är vår stora insamlingsgudstjänst 22/10 11.00 då vi uppmuntrar alla som kan att komma och vara med när vi gemensamt bär fram våra gåvor. Antingen kontant eller som en löftesgåva. Löftesgåvorna ska vara inbetalda senast 30/11 och det markerar också ett avslut för årets insamling. Men det går naturligtvis att ge en gåva när man så önskar.