Connectgrupp

Våra connectgrupper är inte en verksamhet bland andra utan tillsammans med gudstjänsten utgör de stommen i vår församling. Det är en liten gemenskap i den stora församlingen där vi delar livet och växer i vår tro tillsammans. Vi har i nuläget över 20 connectgrupper som träffas på olika platser i Skövde med omnejd. Varje grupp ser olika ut och är ofta indelade i ålder eller andra gemensamma intressen. De träffas oftast varannan vecka en vardagkväll hemma hos någon i 1,5-2,5 timmar och fikar tillsammans, samtalar och ber.

Om du vill veta mer om våra connectgrupper eller redan nu bestämt dig för att du vill vara med så kan du gärna kontakta simon.holst@skovdepingst.se så hjälper han dig vidare.